מאמרים

דיני מכרזים

דיני מכרזים

מכרז הוא סוג של תחרות מאורגנת (הזמנה להצעת הצעות). הרשות המנהלית קובעת זמן המפורסם בפומבי במהלכו ניתן להציע הצעות, ולאחריו מתכנסת וועדה מטעמה שמחליטה מי

קרא עוד »
מנגנון הכריכה בהליך גירושין

מנגנון הכריכה בתביעות גירושין

כידוע, לבית הדין הרבני בישראל נתונה סמכות בלעדית לדון באופן בלעדי בענייני נישואין וגירושין מכוח חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953. באשר לנושאים

קרא עוד »
ידועים בציבור יתרונות וחסרונות

ידועים בציבור יתרונות וחסרונות

למעמד המשפטי ידועים בציבור חסרונות ויתרונות. מחד, מדובר במעמד כמעט שווה ערך לזוג נשוי מבחינת ההכרה הציבורית והתמיכה המדינית, והפירוק של מעמד כזה קל הרבה

קרא עוד »