ביטול צוואה הדדית

ביטול צוואה הדדית

המונח צוואה הדדית ידוע ונשמע פשוט. אך אין להקל במונח זה ראש. גם המחוקק הבין זאת, ושינה את החוק באוגוסט 2005, וזאת על מנת להסדיר את כל נושא ביטולי הצוואות ההדדיות. מדובר בתיקון מספר 12 לחוק הירושה, ומטרתו הייתה, כפי שנפרט בהמשך, להסדיר את הנושא. אם עד אז, בני זוג רבים היו מסכימים על צוואה הדדית, ובשלב כלשהו, אחד מבני הזוג היה משנה אותה ללא ידיעת בן הזוג השני. בא המחוקק והסדיר זאת. במאמר הבא נסביר על צוואה הדדית, נציין באילו מצבים ניתן לבטל צוואה הדדית, כיצד עושים זאת, ובמי מומלץ להיעזר אם נקלעתם לסיטואציה כזאת. כמובן, שנזכיר גם סיטואציות יותר מורכות, כמו פטירת אחד מהמצווים. מוזמנים לקרוא ולהחכים.

מהו ביטול צוואה הדדית מבחינת החוק?

לפני הכל, עלינו להסביר מהי בדיוק צוואה הדדית. מדובר בצוואה משותפת המיועדת לזוכות, נשואים או ידועים בציבור, שרוצים ליצור בין הצוואות האישיות שלהם יחסי תלות. הם בעצם יכולים לקבוע בצוואה ההדדית, כי אם אחד מבני הזוג נפטר, בן הזוג שנשאר בחיים, יורש אותו באופן בלעדי. רק לאחר ששני בני הזוג מתים, יתרת הירושה מחולקת בין כלל היורשים האחרים. לעיתים הצוואה ההדדית תכלול גם הוראות מפורטות לדרך בה יחולק הרכוש לאחר מכן.

החוק, כפי שכבר הוזכר לעיל, רצה בעצם להסדיר את הסיפור של צוואה הדדית. מה קורה כשזוג נשוי שערך יחד צוואה הדדית, וכעת אחד מבני הזוג רוצה לבטל את הצוואה. האם הדבר באפשרותו? תיקון החוק בשנת 2005 קבע שכן. התיקון, שנכנס לתוקף באוגוסט 2005, בעצם ענה שדבר אפשרי אך בסייגים מסוימים. החל מזמן התיקון, בעצם נוצרה הסתמכות של בני הזוג על הוראות הצוואה. המחוקק רצה להגין על הסתמכות זאת. יש לציין בהקשר הזה, שבכל מקרה, בין אם מדובר בשינוי הצוואה, ובין אם מדובר בביטולה, אין הבדל, ויש לעמוד בדרישות החוק.

צרו איתנו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ לגבי ביטול צוואה הדדית.

 

אילו תנאים צריכים להתקיים על מנת לדרוש ביטול צוואה הדדית?

החוק קבע שכששני בני הזוג עדיין בחיים, ניתן לבצע את הביטול די בקלות. בן הזוג שרוצה לבטל, צריך למסור הודעה בכתב לבן הזוג השני. אותה הודעה בעצם מבטלת את הצוואה ששניהם ערכו יחד. שימו לב, שכל חלקיה של הצוואה מתבטלים. כל זה הגיע לאחר התיקון לחוק, בסעיף 8א לחוק הירושה. שם בעצם הוגדרה משמעות אחרת לצוואה, המשמעות היא שבני הזוג בעצם כרתו ביניהם הסכם, ועליהם לקיימו. ולכן, אף אחד מבני הזוג לא יכול לבטל את הצוואה באופן חד צדדי, ללא ידיעת הצד השני. אז מה הם התנאים? גם ששני בני הזוג יהיו עדיין בחיים, וגם שההודעה תהיה בכתב. התיקון לחוק גם ענה על השאלה מי יכול לדרוש את ביטול הצוואה, וקבע שכל אחד מבני הזוג, אם רצונו בכך, יכול לדרוש את ביטול הצוואה.

מה דין הביטול באם המצווים שניהם בחיים?

כאמור, אם שני בני הזוג עדיין בחיים, הם יכולים ליידע, בכתב אחד את השני, אם אחד מהם רוצה לבטל את הצוואה, ולכן מדובר במקרה יחסית פשוט. השאלה הגדולה היא מה קורה כשאחד מהם כבר לא בחיים.

מה הדין אם רק אחד מהמצווים אינו בחיים?

במקרה כזה, יש לנהוג לפי סעיף 8א לחוק הירושה. מכיוון שכבר לא ניתן לשלוח הודעה בכתב, בן הזוג הנותר בחיים, שרוצה כעת לבטל את הצוואה, צריך להסתלק מכל הרכוש שהוא אמור לקבל בעקבות קיום הצוואה. אם כבר חולק עיזבון בן הזוג שנפטר, עליו להחזיר את כל הרכוש שהוא קיבל, חזרה לעיזבון. גם שינוי של הצוואה, מהווה בעצם ביטול, וזאת על פי הסעיף הזה, סעיף 8א לחוק הירושה.

האם קיימות נסיבות מיוחדות ומהן?

ישנם מקרים, כמו למשל אדם שרוצה לבטל את צוואתו, אך מגלה שבת הזוג כבר איבדה את הכשירות, ולכן אינו יכול להודיע בכתב על ביטול הצוואה ההדדית. מה הכוונה? מטרת ההודעה בכתב היא כדי לאפשר לצד השני לערוך צוואה אחרת. אדם בלתי כשיר, גם אם יש לו או לה אפוטרופוס, כבר אינו יכול לכתוב מחדש את הצוואה. בכל מקרה, מכיוון שאחד העקרונות החשובות בתחום הצוואות ודיני הירושה הוא קיום רצון הנפטר, והגנה על וזכותו של האדם לערוך צוואה ביחס לרכוש האישי שלו בכל עת שיחפוץ, יש להניח, שגם במקרה של בן או בת זוג שאיבדו את כשירותם, יתיר בית המשפט, אם יידרש לכך, לאדם לערוך את הצוואה, כל עוד הוא לא זוכה ברכוש בשל העריכה המחודשת.

ההבדל ביחס לצוואה שנוצאה לאחר תיקון החוק

ההבדל בין ביטול צוואה הדדית שנערכה אחרי שנת 2005 (בה נוצר תיקון בחוק שיש לציינו) לבין זו שנערכה לאחר שנה זו הוא שלפני התיקון, כל אחד מבני הזוג היה יכול לבטל את צוואתו, ועוד מבלי שבן הזוג השני יודע על כך, ועדיין, להיחשב כזוכה בצוואה ההדדית של בן הזוג האחר. למה? מכיוון שבית המשפט פסק, שלפני התיקון, ברירת המחדל היא ההבנה שאין הנחת יסוד שהצוואה מהווה הסכם בין בני הזוג שגורם לקיום הסתמכות, ולכן, כל עוד לא הוכחה הסתמכות, כל אחד מבני הזוג יכול לבטל כרצונו את הצוואה. התיקון בעצם הכריע שאכן מדובר בהסכם בין בני הזוג, והנחת היסוד היא שיש טענת הסתמכות לכל אחד מבני הזוג ולכן נדרש יידוע בכתב לפני כל שינוי או ביטול.

מקרים חריגים של ביטול צוואה הדדית

כאמור, המקרים החריגים יותר של ביטול צוואה הדדית הם מקרים שאחד מבני הזוג נפטר, ואז בן הזוג שנשאר בעצם יכול לבטל, אבל לא מקבל את חלקי העיזבון שהיה אמור לקבל על פי הצוואה ההדדית. ואם כבר חולק העיזבון, על בן הזוג שביטל להשיב את החלק שקיבל בעקבות הצוואה ההדדית או את שוויו. מקרה נוסף, שהוזכר לעיל, הוא כשבן הזוג אמנם עוד בחיים, אך לא כשיר לקבל החלטות עבור עצמו, ולכן ההודעה בכתב אינה רלוונטית לגביו. למקרה כזה תיקון החוק לא התייחס, ולכן, מומלץ כבר בעת עריכת הצוואה לנסח התייחסות מפורשת למצב כזה, ובכל מקרה להתייעץ עם עורך דין צוואות וירושות המנוסה בתחום אם הגעתם לסיטואציה. בסוף, יש רצון להגן על זכויותיו של האדם לנסח לעצמו צוואה, ולכן כנראה שתימצא הדרך.

מהו ההליך אותו יש לבצע על מנת לבטל צוואה הדדית?

כפי שכבר נאמר לעיל, אם מדובר בצוואה שנערכה אחרי התיקון לחוק, בשנת 2005, במקרה שאחד מבני הזוג רוצה לבטל, עליו למסור על כך הודעה בכתב לבן הזוג השני, ואז ההודעה מבטלת את כל חלקי הצוואה. בכל מקרה, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין לענייני צוואות, למשל עו"ד ד. מאור ושות', גם לפני ניסוח הצוואה ההדדית, ובוודאי אם הגעתם למצב שאתם רוצים לבטל אותה. מדובר בהליכים מורכבים, עם פסיקה והוראות חיקוק מורכבות, ורק עורך דין מקצועי ובעל ניסיון בתחום, ידע לייצג את האינטרסים שלכם בכבוד ומקצועיות. אם זה במשא ומתן מול בן הזוג, ואם זה בהליך משפטי בבית משפט, אחר כך, ככל שזה יגיע לשם.

 

צרו איתנו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ לגבי ביטול צוואה הדדית.

 

דודי מאור

דודי מאור

עורך דין דודי מאור, הנו עו"ד ואיש עסקים המתמחה בתחומי הנדל"ן מזה 26 שנים. מאחוריו ארגון קבוצות רכישה, עסקאות מכירה ורכישות קרקע מסוגים שונים ועוד. בראשותו משרד עורכי דין המטפל בסוגיות משפטיות מגוונות המלווה ומייצג את לקוחותיו בהליכים המשפטיים ובערכאות השונות, במטרה להשיג עבורם את התוצאה הטובה ביותר שניתן. עו"ד דודי מאור הנו בעל ניסיון בליווי הליכי רכישת חברות, פירוק חברות, מיזוגים ורכישות ועוד. במסגרת עיסוקיו, הוא צבר ניסיון בעבודה מול חברות בנייה, גופים מתחום הרכב ובשוק ההון.

אולי יעניין אותך...

פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין הוא הליך משפטי יעיל, למימוש קרקעות מוקפאות בשל מחלוקות בין שותפים והפיכתן לנכס מניב. איך מפרקים שותפות

קרא עוד »

מדיניות פרטיות

במדיניות פרטיות זו תפורט בפנייך מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר האינטרנט: https://law-d.com/ (להלן: "האתר"). "דודי מאור ושות' – חברת עורכי דין"

קרא עוד »
צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד

צוואה היא מסמך משפטי חשוב, המאפשר לאדם לקבוע את חלוקת רכושו לאחר מותו. צוואה בכתב יד היא צוואה קבילה על

קרא עוד »
חוקי הירושה

חוקי הירושה

סכסוכי ירושה בין אחים יכולים להיות טעונים ומורכבים רגשית, והם עשויים להתעורר עקב מחלוקות לגבי חלוקת העזבונות לאחר פטירת ההורים.

קרא עוד »