עורך דין מיסים

בשל חשיבותו הציבורית הגדולה, תחום המס הוא אחד התחומים הייחודיים המשלבים גם הליכים אזרחיים וגם הליכים פליליים. בכל הנוגע לתחום האזרחי, מטפל עורך הדין בהליכים של לקוחותיו אל מול רשויות המס השונות, כדוגמת מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין ועוד, בייצוג בבתי המשפט, בהגשות עררים על שומות מס ועוד. בכל הנוגע לתחום הפלילי, פועל עורך דין מיסים, בליווי והכנת לקוחות לחקירות ברשויות המס, ובמקרה הצורך – ניהול הליך פלילי בבית המשפט. בשל מורכבות התחום, נדרש עורך דין מיסים למומחיות ייחודית ושליטה בנבכי חוקי המס השונים והתקנות הרבות שמסדירות את חבות המס בישראל. כתוצאה מכך, עורך דין בעל מומחיות בתחום, יכול לחסוך ללקוחותיו – יחידים או תאגידים – סכומי כסף רבים כאשר מדובר בהליכים אזרחיים, ולהגיע לתוצאות אופטימליות שעה שמדובר בהליכים פליליים.

מהו עורך דין מיסים?

עורך דין מיסים טוב המייצג את לקוחו חייב להיות מסוגל לייצגו ולסייע לו בכל סוגי ההליכים המשפטיים הרלוונטיים, כדי לוודא שהאינטרסים שלו ממומשים בצורה הטובה ביותר.
בייצוג בתחום המיסוי, נדרש כל עורך דין מיסים בראש ובראשונה ללוות את לקוחותיו, בין אם מדובר בעסקים גדולים ובין אם מדובר באנשים פרטיים, בתכנון ההתנהלות הפיננסית לצורך הקטנת החשיפה המשפטית כלפי רשויות המס. מגוון סוגי פעולות, מעסקאות וירושות ועד קבלת משכורת בעד עבודתך, תובעות תשלומי מס, אך התנהלות מתוחכמת ויעילה ותכנון אסטרטגי רב תחומי עשוי להקטין את חובת התשלום הפוטנציאלית של הלקוח לרשויות המס. לצורך עבודתו מסתייעים כמובן עורכי הדין של משרדנו בתמיכה מקצועית מתמדת מצד רואי חשבון ויועצי מס מהשורה הראשונה בישראל, כדי להבטיח את פוטנציאל זכויותיך.

סוגי החלטות בתחום המס

בייצוג בתחום המס נדרשת שליטה בכל סוגי ההליכים הרלוונטיים לצורך טיפול בעולם המיסוי. חשוב להכיר שמנגנוני המיסוי פועלים בה בעת במספר מסלולים: הסדרה עצמית (הסדר מס Pre) בהחלטות מקדמיות (Pre-Ruling) ולעיתים כמובן בהחלטות התדיינות אוחרות. כך לדוגמא, פנייה לרשויות המס ודיווח על עסקה מסוימת שנערכה, לרוב עסקאות עם גורמים מחו"ל או עסקאות של תושב חו"ל בארץ, אשר מעצם טבען אינן מפוקחות באופן הדוק על ידי רשויות המס. הדיווח העצמי לרוב יביא להסדר מס Pre – הסדר בו רשויות המס קובעות את גובה המס הנדרש לתשלום אך בשל הדיווח העצמאי נחסכות על פי רוב השלכות פליליות וקנסות.

לעיתים יהיה עדיף לבחון את השלכות המיסוי של עסקה מסוימת עוד טרם ביצועה כלל, אם נדע מראש כמה מס נצטרך לשלם על מיזוג חברות מסוים, לדוגמא, נוכל לקבל החלטות חכמות יותר לגבי אופן ביצוע העסקה. במצב מעין זה יכול כל אזרח בישראל לפנות לרשויות המס, להציג עסקה פוטנציאלית עתידית ולבקש החלטת מיסוי מקדמית (או Pre-Ruling) בה ייקבע מה סכום המס שעשוי להיות מוטל עליו עם ביצוע העסקה. חשוב לדעת שהחוק (פקודת מס הכנסה, חוק עידוד השקעות הון ואף חוק המקרקעין) מציין מספר סוגי עסקאות בהן ישנה חובה חקוקה להגיש בקשה להחלטת מיסוי מקדמית לפני ביצוע העסקה.

כאשר בוצעה עסקה ללא דיווח אודותיה, אי תשלום מס יביא כמובן להשלכות שונות כדוגמת תשלומי קנסות וריביות על תשלום אוחר, ולעיתים אף פתיחה בהליך פלילי. כל סוגי ההחלטות (Pre, Pre-Ruling, והחלטות אוחרות) מתקבלות בדרך כלל על ידי מחלקות שונות ברשות המיסים, וככל החלטה מנהלית הן עומדות לביקורת מנהלית בבית המשפט וניתן במקרים רבים לשנותן, לבטלן או לכל הפחות להפחית את נטל התשלום במסגרתן.

סוגי מיסים

עולם המיסוי כולל סוגים רבים ומגוונים של מיסוי, כולנו משלמים מיסוי שמשוקלל כבר לתוך המוצרים שאנחנו קונים בחנות (מס ערך מוסף) ומיסוי מסוג אחר לגמרי עם קבלת המשכורת שלנו (מס הכנסה). חשוב להכיר את סוגי המס השונים ואת הפרמטרים הרלוונטיים לכל אחד מהם כדי להבין כיצד נוכל להפחית את כלל תשלומי המס שלנו. יתירה מזאת, חובות המס המוטלות על אזרח תושב ישראל אינן זהות מטבע הדברים לחובות המס המוטלות על ישראלים המתגוררים בחו"ל (תושבי חוץ) הרוכשים לדוגמא דירה בארץ.

סוגי המס הבסיסיים ביותר אותם רובנו נדרשים לשלם הם:

מס ערך מוסף (מע"מ): אחוז מסוים משווי כל מוצר או טובין המתווסף למחירו של המוצר, כל ספק או סוחר נדרש לשקלל בעצמו את סכום המע"מ ולהוסיף אותו לתשלום העסקה, אך לא כל עסקה מטילה חבות לתשלום מס ערך מוסף.
מס הכנסה: תשלום אחוז מסוים מגובה ההכנסה החודשית, בהתאם למדרגות מס שונות הנקבעות לפי פרמטרים אישיים וכלליים (גובה ההכנסה, מצב אישי, סוג העסק ועוד). לרשות כל אזרח עומדות מגוון הטבות מס מסוגים שונים אשר עשויות להפחית משמעותית את תשלומי מס ההכנסה שלו.
מיסי מקרקעין: נדל"ן הוא מהטובין היקרים ביותר בשוק כמובן, ומלבד הבירורקטיה העניפה, מלווה חובת מיסוי מיוחדת כל קנייה, מכירה, השבחה או אפילו שימוש בנכס מקרקעין. תחת תחום זה אפשר לכלול בין היתר תשלומי ארנונה, מס דירה שלישית, היטלי השבחה למיניהם ופעולות באיגוד מקרקעין.
מכס ומיסי קנייה: כל ייבוא של טובין מחו"ל כרוך בעלויות מס מיוחדות הנגזרות מעצם העובדה שמדובר בטובין מיובאים ותואמות פרמטרים כדוגמת סוג הסחורה והיקף הייבוא. כאשר המס מגולם במחיר הקנייה של הטובין זהו "מס קניה" ואילו כאשר הטובין מגיעים ארצה, בין אם מדובר בכמות סחורה גדולה ובין אם מדובר בחבילה בודדת שהזמנו מAmazon – במקרים רבים נידרש לשלם עבורה תשלומי מכס וייבוא.

חבות מיסוי של תושבי חוץ

אחת הסוגיות המורכבות ביותר בדיני המיסים נוגעת לתחום תשלום מיסים של תושבי חוץ, אנשים שאינם מתגוררים בישראל אך הם בעלי זיקה מסוימת לישראל בשל אזרחותם או בשל העסקאות שהם מנהלים בתחומי המדינה. חשוב להבין שהמיסוי במדינת ישראל נערך לרוב על בסיס פרמטרים פרסונאליים, אך כאשר מדובר בתושב חוץ לפי הגדרתו בפקודת המס תהיה חבותו רק מכוח זיקה טריטוריאלית, דהיינו בשל עסקאות שנערכו בישראל או נכסים שנקנו או נמכרו בישראל.

במצב בו אזרח ישראלי מתגורר בחו"ל יהיה על עורך דין המיסים שלו לבחון האם הוא יכול והאם כדאי לו להגיש בקשה להיחשב כ"תושב חוץ" לפי ההגדרה החוקית (הנסמכת על משך השהות בחו"ל ושאלת מרכז החיים). חשוב לדעת שבמדינת ישראל, בשל הרצון למשוך השקעות זרות לתחומי המדינה, מוצעות לכל תושבי החוץ בעלי העסקים בישראל מגוון הטבות מס שעשויות להפוך את שינוי הסטטוס בנושא זה לרווחי מאוד.

בנוסף לכל הסוגיות שהזכרנו ניתן למנות עוד שורה ארוכה של נושאים בהם למשרדנו ישנו ניסיון מקצועי עתיר שנים והצלחות: ליטיגצייה וייצוג בהליכים פליליים ואזרחיים, מיסוי הייטק, תכנוני מס בינלאומיים, נאמנויות ועוד ועוד. כדי לוודא שזכויותיך נשמרות חשוב מאוד להסתייע בעורך דין מיסים מקצועי ומנוסה, בעל ידע והכשרה המתאימים כדי ללוות אותך בכל סוגיה ונושא רלוונטי ולהבטיח שהאינטרסים שלך מוגנים תחת פיקוח ותכנון ללא דופי.

משרד עורכי דין דודי מאור

משרדנו – משרד עורכי הדין דודי מאור נחשב לאחת הפירמות המקצועיות ביותר בישראל לייצוג וליווי בתחום המיסוי. במשרדנו פועלים מומחים מן השורה הראשונה בעולם דיני המס, ואיכותם ניכרת בהצלחותינו העקביות בכל סוגי הפרוצדורות וההליכים. בין לקוחותינו נמנות כמה מן החברות הגדולות ביותר בשוק הישראלי, הבוחרות פעם אחר פעם להסתייע בשירות יסודי, מקיף ומעמיק המתחייב להעניק ליווי צמוד ואיכותי כדי להבטיח את ההגנה המשפטית והכלכלית הטובה ביותר לכל לקוח ועסק.

משרדנו הוא מהמשרדים המובילים בישראל בייצוג ליטיגטורי, ייעוץ משפטי וליווי שלם ומקיף בכל הקשור לדיני מס בין אם בהליכי מיסוי פליליים ובין אם בהליכים אזרחיים מתחום זה. עורכי הדין במשרדנו הם מהמקצועיים ביותר בתחום, בעלי ניסיון רב ועשיר בכל סוגי ההליכים הרלוונטיים בעולם המיסוי הישראלי, המיסוי הבינלאומי ובמגוון מצבי ביניים מורכבים הדורשים רמת מומחיות גבוהה וללא פשרות.

עורך דין מיסים
דודי מאור

דודי מאור

עורך דין דודי מאור, הנו עו"ד ואיש עסקים המתמחה בתחומי הנדל"ן מזה 26 שנים. מאחוריו ארגון קבוצות רכישה, עסקאות מכירה ורכישות קרקע מסוגים שונים ועוד. בראשותו משרד עורכי דין המטפל בסוגיות משפטיות מגוונות המלווה ומייצג את לקוחותיו בהליכים המשפטיים ובערכאות השונות, במטרה להשיג עבורם את התוצאה הטובה ביותר שניתן. עו"ד דודי מאור הנו בעל ניסיון בליווי הליכי רכישת חברות, פירוק חברות, מיזוגים ורכישות ועוד. במסגרת עיסוקיו, הוא צבר ניסיון בעבודה מול חברות בנייה, גופים מתחום הרכב ובשוק ההון.