לקוחות

מבין הלקוחות בעבר ובהווה נמנים כל אלו:

  • חברות מובילות בארץ ובחו"ל (ציבוריות ופרטיות) לרבות חברות קבלניות, חברות בתחום  התשתיות, התעשייה והמלונאות.
  • אנשי עסקים בארץ ובעולם, לרבות בעלי שליטה בחברות ציבוריות, יזמי פרויקטים ובעלי נכסים פרטיים.
  • יחידים, משפחות ותאגידים מתחומי מסחר שונים.
  • יועצים מקצועיים מתחומים מגוונים לרבות אדריכלים, רואי חשבון ויועצים פיננסיים.
  • עיריות, תאגידים עירוניים ומועצות מקומיות.
  • תאגידי מים וביוב.
  • חברות ממשלתיות.