עריכת הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין

בני זוג המגיעים למצב של פרידה וגירושין עומדים בפני מצב רגיש ביותר. בניגוד להליכים משפטיים אחרים, בני הזוג אינם זרים זה לזו ובחלק גדול מן המקרים קיים מטען רגשי כבד בין שני הצדדים.

לעיתים רבות, מגיעים בני הזוג אחרי שנים רבות בהן קיימו ביחד תא משפחתי חם ואוהב, ועדיין קיימת ביניהם ידידות ורצון בטובת הצד השני. מצד שני, לעיתים רבות הסיבות לפרידה, על המטען הרגשי הכבד בין בני הזוג, גורמות לאיבה בין הצדדים, ולקבלת החלטות ונקיטת צעדים שאינם מושפעים משיקולים רציונליים גרידא.
למורכבות הנפשית והרגשית המהווה את בסיס ההליך, מתווספת העובדה כי לאורך כל שלבי הליך הגירושין נקבעות החלטות אשר ישפיעו באופן מהותי ביותר על מצבם של בני הזוג, מבחינה כלכלית, חברתית ונפשית.

הסכם גירושין הוא כלי משפטי אשר נועד להתמודד עם הקשיים שהצגנו עד כה, ולמעשה להקל על שני בני הזוג העוברים את הליך הגירושין. על ידי ערכית הסכם גירושין, נמנעים בני הזוג מהנזקים הנפשיים, וייתכן אף ההשלכות הכלכליות הקשות, שניהול הליך גירושין במאבק ליטיגטורי מלא בבתי המשפט, עלול להביא עמו.
בהסכם הגירושין, עורכים בני הזוג הסכם בעל תוקף משפטי (אשר ייאכף על ידי בית המשפט ושאר רשויות המדינה כחוזה משפטי לכל דבר ועניין), אשר מסדיר את כלל העניינים הנכללים בהליך הגירושין בין בני הזוג, כפי שיפורטו להלן. להסכם הגירושין בין בני הזוג, ניתן תוקף משפטי מחייב על ידי בית הדין הרבני או לחלופין בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לערכאה המשפטית בפניה בחרו בני הזוג לערוך את הסכם הגירושין.

מהם התהליכים הנדרשים בכל שלבי עריכת הסכם גירושין?

בעבר, עריכת הסכם גירושין היה הליך וולונטרי לחלוטין התלוי ביוזמתם של בני הזוג בלבד. כיום, בני זוג הפונים לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לפתוח בהליכי גירושין, מחויבים לפנות לגישור, זאת מכוח החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) תשע"ה- 2014. במהלך הגישור, נערכים ניסיונות להגיע להסכמות בין בני הזוג על העניינים השונים הכלולים בהליך הגירושין, ולפחות על חלקם. אותם עניינים שלגביהם הגיעו בני הזוג להסכמה, ייכללו בהסכם הגירושין.
לאחר עריכת הגישור וקבלת הסכמתם של בני הזוג לקבוע בהסכמה את ענייני הגירושין, נערך ההסכם עצמו על פרטיו המלאים בין בני הזוג. בשלב זה, כפי שנציין בהמשך, מומלץ להסתייע בעורך דין מומחה לדיני משפחה ולעריכת הסכמי גירושין בפרט אשר ינהל את המו"מ בין בני הזוג (או ייצג את אחד מהם כאשר את בן הזוג השני ייצג עורך דין אחר) וינסח את ההסכם המשפטי המלא.
לאחר עריכת הסכם הגירושין, ועל מנת לתת לו תוקף משפטי מחייב, יגישו בני הזוג את הסכם הגירושין לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה. את ההסכם יש להגיש למזכירות בית המשפט בשלושה עותקים החתומים על ידי שני בני הזוג. לאחר מכן, ייקבע דיון בו יברר בית המשפט כי בני הזוג מבינים את תוכנו ואת משמעותו המשפטית של הסכם הגירושין וכי חתמו עליו בהסכמה חופשית ומלאה, לאחר שנוכח בית המשפט כי תנאים אלו אכן התקיימו, ייתן תוקף משפטי להסכם הגירושין. חשוב לציין כי בית המשפט רשאי לדורש כתנאי לאישור הסכם הגירושין, תיקונים ושינויים שייערכו בו.

מהו המבנה של הסכם גירושין

הסכם הגירושין יכלול את אותם עניינים משפטיים אשר דרושים להיקבע במסגרת הליך הגירושין הכולל בין בני הזוג. כאשר לזוג המתגרש אין ילדים יכלול ההסכם בדרך כלל את סידור מתן הגט מהבעל לידי האישה, ואת ענייני חלוקת הרכוש והחובות הממוניות בין בני הזוג. ענייני חלוקת הרכוש בין בני הזוג כוללים את כלל הרכוש אשר צברו בני הזוג לפני ובמהלך שנות נישואיהם- חשבונות בנק, נכסי נדל"ן, מניות, השקעות וחסכונות, זכויות פנסיוניות וביטוחים. בנוסף, בחלוקת הרכוש יחולקו בין בני הזוג המיטלטלין השייכים להם- החל מתכולת הבית, דרך תכשיטים וחפצים יקרי ערך ועד חיות מחמד.

כאשר לזוג המתגרש יש ילדים, יכלול הסכם הגירושין גם את ענייני המשמורת ומזונות הילדים. בענייני המשמורת יקבע בני הזוג אצל מי יגורו הילדים ומה יהיו הסדרי הראייה של בן הזוג השני (לחלופין, ניתן לקבוע הסדר של משמורת משותפת בין בני הזוג). בנוסף, ייקבעו ההורים את תהליכי קבלת ההחלטות בנוגע לילדים ולחינוכם מעתה והלאה.
בענייני המזונות, ייקבעו בני הזוג את גובה תשלומי המזונות שישלם בן הזוג האחד לשני, בהתאם להסכם המשמורת ביניהם. מלבד גובה תשלומי המזונות, ייקבעו גם מועד ואופן העברתם.

ליווי משפטי בעריכת הסכמי גירושין

כפי העולה מכל האמור עד כה, עריכת הסכם גירושין היא פעולה רצויה וחיובית עבור בני זוג הנמצאים בהליך גירושין. יחד עם זאת, מדובר בפעולה מורכבת בעלת משמעויות משפטיות כבדות ולעיתים בלתי הפיכות על שני בני הזוג. לכן, בני זוג המעוניינים לפתור את ענייניהם בשלום, בכבוד ובהסכמה מחד, ולדאוג באופן מלא לזכויותיהם הכלכליות וההוריות מאידך, חשוב שייפנו לעורך שין מומחה לענייני משפחה ולעריכת הסכמי גירושין. למשרדנו, ניסיון רב שנים בעריכת הסכמי גירושין מורכבים, תוך שמירה על אווירה נעימה, כבוד והדדיות בין בני הזוג.

דודי מאור

דודי מאור

עורך דין דודי מאור, הנו עו"ד ואיש עסקים המתמחה בתחומי הנדל"ן מזה 26 שנים. מאחוריו ארגון קבוצות רכישה, עסקאות מכירה ורכישות קרקע מסוגים שונים ועוד. בראשותו משרד עורכי דין המטפל בסוגיות משפטיות מגוונות המלווה ומייצג את לקוחותיו בהליכים המשפטיים ובערכאות השונות, במטרה להשיג עבורם את התוצאה הטובה ביותר שניתן. עו"ד דודי מאור הנו בעל ניסיון בליווי הליכי רכישת חברות, פירוק חברות, מיזוגים ורכישות ועוד. במסגרת עיסוקיו, הוא צבר ניסיון בעבודה מול חברות בנייה, גופים מתחום הרכב ובשוק ההון.