הסכם ממון

מה זה הסכם ממון?

הסכם ממון הינו חוזה בכתב הנערך בין בני זוג על מנת להסדיר פנים רכושיים בחיי הזוגיות. ברוב מדינות העולם, ישראל בכללן, הסכם ממון מאפשר לצדדים להתנות על ההסכם הרכושי הרגיל כפי שקבוע בחוק.
חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג– 1973 (להלן: "החוק") קובע שנכסי הזוג שנצברו במהלך חיי הנישואין, דוגמת הון, רכוש וזכויות, יחולקו באופן שווה בין הצדדים, בעוד אלו שנצברו טרם הנישואין יוותרו בידי בן הזוג שצבר אותם. הסכם הממון, מותיר מרחב פעולה לבני הזוג להתנות על החלוקה שבחוק, ולהתוות אופן חלוקה אחר במקרה של פרידה. יצוין, שהסדר הסכם הממון חל גם על בני זוג מאותו מין וכן אלו הנישאים בנישואין אזרחיים בחו"ל.

מתי מומלץ לערוך הסכם ממון?

ניתן לערוך הסכם ממון בכל שלב בקשר הזוגי – מגורים או חיים משותפים, לפני הנישואין או במהלכם. אפשר לכרות הסכם ממון גם אם אין בכוונת בני הזוג להינשא.

מקרים הניתנים להסדר תחת הסכם ממון:

• בני זוג, בין אם נשואים או עומדים להינשא, אשר רוצים לחלק את רכושם באופן שונה מברירת המחדל בחוק המחלקת את הרכוש באופן שווה במקרה של פרידה.
• בני זוג המעוניינים בהגברת הוודאות ומניעת מחלוקות העשויות להתגלגל למאבקים משפטיים ארוכים ויקרים. כך, למשל, עריכת הסכם ממון הכולל את הרכוש של בני הזוג לפני הנישואין, מונע ויכוחים בעתיד ביחס לחלוקת רכוש זה.
• כאשר דירת המגורים של בני הזוג הינה דירה שנקנתה על ידי צד אחד טרם תחילת הקשר ביניהם. במקרים כאלו, לולי הסכם הממון, מוכחת "כוונת שיתוף" של הדירה, כך שבית המשפט יורה על חלוקתה בשווה בין הצדדים.

מה כולל הסכם ממון?

תוכן הסכם הממון משתנה בהתאם לצרכי בני הזוג, היקף הרכוש הנדון והיעדים אותו נועד הסכם הממון להגשים, למשל האם מטרת ההסכם להרחיב את השיתוף בנכסים או לחלופין להחיל הפרדה ממונית. משכך, שאין נוסח מובנה לכלל.

במרבית המקרים, הסכם ממון מורכב משלושה רכיבים משמעותיים:

1. הנכסים הקיימים – אלו כוללים למשל כספים, קרקעות ומיטלטלין שצברו בני הזוג לפני הנישואין או הקשר.
2. נכסים עתידיים – אלו כוללים את הרכוש שיצברו או צברו בני הזוג במהלך הנישואין או החיים המשותפים. לרוב, בני הזוג מסכימים לחלק נכסים אלו באופן שוויוני, להוציא ירושות או מתנות שקיבל אחד מהם. מעבר לכך, ניתן לחלק את הנכסים באופן המתבסס על ההשקעה השונה של בני הזוג בנכסים.

התוויית אופן חלוקת הנכסים במצב של פרידה

במסגרת קביעת ההסדר בהסכם הממון תחתיו יפעלו בני הזוג במקרה של סיום הקשר, ניתן להקנות סמכות לבית הדין שיעסוק בחלוקה, קרי, בית הדין הדתי או בית המשפט לענייני משפחה. בנוסף, רשאים בני הזוג להסדיר בהסכם הממון אלמנטים נוספים, כדוגמת הדרך בה יוערכו הנכסים המשותפים ואת שיטת חלוקתם.

מי מאשר את הסכם הממון לאחר עריכתו?

אישור הערכאה השיפוטית

סעיף 2 לחוק קובע כי על מנת שההסכם יהיה מחייב, עליו לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג. כהמשך לכך, במקרה של שינוי ההסכם, נדרש אישור של בית המשפט או בית הדין, בהתאם לסמכות המתאימה. האישור יינתן רק לאחר שבית המשפט או בית הדין נוכח שבני הזוג ערכו את ההסכם או השינוי בהסכמה חופשית ותוך הבנתם את משמעותו ותוצאותיו.
לאישור בית המשפט או בית הדין ישנם חריגים הקבועים בחוק:
• בהסכם הממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, אימות רושם הנישואין יכול להוות תחליף לאישור בית הדין או בית המשפט.
• בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין, אימות נוטריון יכול להוות תחליף לאישור בית הדין או בית המשפט.
• הסכם ממון שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כהסכם ממון.
• באשר לבני זוג ידועים בציבור (שאינם נשואים) אין חובה לאשר את הסכם הממון וחתימת הצדדים עליו מספקת.

מעמדו המחייב של הסכם הממון ואופן ביטולו

הסכם הממון הינו חוזה לכל דבר ועניין ומחייב את הצדדים החתומים עליו.

ביטול הסכם ממון

כדי לבטל הסכם על בן הזוג להוכיח קיום עילה לביטול החוזה, כדוגמת עושק, טעות, הטעיה או פגם מהותי בהסכם הממון. בנוסף, עליו להוכיח שאילו הערכאה שאישרה את ההסכם הייתה מגלה עובדה או ראיה כלשהי, ההסכם לא היה מאושר.

ייעוץ משפטי

לאור חשיבותו ומורכבותו של הסכם הממון, ישנה חשיבות רבה להיוועצות בעורך דין במסגרת ניסוחו וכריתתו לשם הבטחת שקיפות ויציבות הקשר לאורך הדרך. בשונה מהליכים משפטיים אחרים, הסכם ממון דורש רגישות, הקשבה ומומחיות משפטית בתחום.

משרד עורכי דין דודי מאור מתמחה בהסכמי ממון ובעל ניסיון רב בתחום, בעריכת הסכמי ממון שונים וייחודיים לצרכי הזוג. המשרד זמין להעניק לכם ייעוץ משפטי נעים ומקצועי בשלבי ההסכם השונים, תוך תשומת לב לצרכיכם השונים וחשיבה משותפת סביב ציפיות מההסכם והשלכותיו העתידיות.
משרד עורכי דין דודי מאור מתמחה בעריכת הסכם ממון ובעל ניסיון רב בתחום, תוך התחשבות בצרכי הזוג ובכל הנסיבות. היכנסו צרו קשר עם צוות המומחים שלנו

דודי מאור

דודי מאור

עורך דין דודי מאור, הנו עו"ד ואיש עסקים המתמחה בתחומי הנדל"ן מזה 26 שנים. מאחוריו ארגון קבוצות רכישה, עסקאות מכירה ורכישות קרקע מסוגים שונים ועוד. בראשותו משרד עורכי דין המטפל בסוגיות משפטיות מגוונות המלווה ומייצג את לקוחותיו בהליכים המשפטיים ובערכאות השונות, במטרה להשיג עבורם את התוצאה הטובה ביותר שניתן. עו"ד דודי מאור הנו בעל ניסיון בליווי הליכי רכישת חברות, פירוק חברות, מיזוגים ורכישות ועוד. במסגרת עיסוקיו, הוא צבר ניסיון בעבודה מול חברות בנייה, גופים מתחום הרכב ובשוק ההון.