עו"ד משפחה

דיני משפחה
תהליכי פרידה וגירושים מלווים ברוב המקרם במעורבות ריגשית בעצימות גבוהה, מתחים, מחלוקות ותהליך קבלת החלטות מורכב ומרובה ניואנסים, בעל השלכות רחוקות טווח על חיי כל אחד מבני הזוג בהמשך דרכם.
לעו"ד מוסמך ומנוסה, בעל הבנה מעמיקה במגוון אפשרויות לפתרון כל מחלוקת, ויצירתיות בהגעה להסכמות, לצד יכולת ניהול תהליך ברגישות מיוחדת, נודעת חשיבות עליונה בהצלחת התהליך ומיקסום אפשרויות להתחלה חדשה.
עו"ד במשרדנו זמינים עבורכם להתייעצות במגוון הנושאים שבדיני משפחה:

הסכמי ממון
הסכם יחסי ממון ערוך כהלכה יחסוך מבני הזוג במקרה של פרידה או מוות הליכים משפטיים מורכבים וארוכים, מעמסה ריגשית והוצאות כספיות גבוהות ומיותרות.
עד 1974 חלה על זוגות "הלכת שיתוף", דהיינו היחסים הין בני זוג הינם שוויוניים ומאוזנים. המשמעות היא שכל הרכוש שנצבר לפני ואחרי הזוגיות חולק שווה בשווה במקרה של פרידה. לרישום בעלות על הנכס טרם הנישואים לא היתה משמעות בחלוקת הרכוש בעת פרידה.
ב- 1974 נחקק חוק יחסי ממון בין בני זוג, המאפשר לקיים הסדר 'איזון משאבים' על כל מי שנישא לאחר כניסתו לתוקף. המשמעות היא, שבמקרה של פרידת זוג נשוי, גירושין או מוות, יש לבן/ת הזוג זכות על חלקו ברכוש המשותף. במקרה זה מבוצע איזון משאבים לצורך חלוקת הרכוש.

הסכם הממון מאושר ע"י ביהמ"ש או ביה"ד הרבני, הנותנים לו תוקף של פס"ד.
תפקידו העיקרי של ההסכם הוא קביעת כללי ההתנהלות הכלכלית במהלך הנישואין וחלוקת רכוש במקרה של פרידה, והוא יכול לכלול נושאים כמו:
הגדרת הנכסים והרכוש, מי בעליהם ומה דינם בעת פרידה.
הגדרת הכנסות והוצאות וכיצד ינוהלו במסגרת הזוגיות ובעת פרידה.
הגדרת חובות (לרבות משכנתא), לרבות מי חייבם בהם בעת הנישואים ובמקרה של פרידה.
התייחסות לירושות, זכיות קיימות או עתידיות, רווחים מנכסים הקיימים וכו'
אופן חלוקת כספי פנסיה וקרנות השתלמות.
נושאים נוספים כמו ביטוחים והשקעות.

הסכמי גירושין
להסכמי גירושין נודעת השפעה גדולה על חיי בני הזוג בהמשך חייהם, במיוחד עם מדובר בפרידה עם ילדים רכים. ההסכמים כוללים את מכלול ההסכמות בנושאים השונים אליהם הגיעו בני הזוג, בכלל זה נושאי מזונות אישה, מזונות ילדים והמשמורת על הילדים, הסדרי ראיה והורות משותפת, חלוקת רכוש ועצם הגירושים עצמם.
את ההסכם יש לאשר בביהמ"ש לענייני משפחה, שנותן לו תוקף פס"ד. בשלב הבא בית הדין הרבני גם הוא ייתן להסכם תוקף פס"ד לגירושים, לרבות קבלת גט פיטורין.
כאמור, בשל ההשפעה העצומה שיש להסכם הגירושין על המשך חייהם של שני בני הזוג, נודעת חשיבות מיוחדת לבחירת עו"ד מומחה בדיני משפחה, הבקי בכל ניואנסים והפרטים הקטנים, ומנוסה בייצוג בכל הערכאות.

משמורת על ילדים
בבסיס ההליך של קביעת המשמורת על ילדים קטינים בעת גירושין עומדת טובתו של הילד, כלומר מימוש הזכויות הצרכים שלו ומתן מענה לאינטרסים שלו. המשמורת יכולה להיות מלאה של אחד ההורים, משותפת של שני ההורים, במקרה בו יש נכונות ויכולת לשתף פעולה.
לעיתים תהליך קבלת ההחלטה על משמורת כרוך בקבלת תסקיר של פקידי סעד. חשוב לדעת שניתן גם לערער על תסקיר הסעד, ועל כן ישנה חשיבות רבה לבחירת עו"ד מומחה בדיני משפחה.

מזונות
דמי מזונות נועדו לדאוג לפרנסת הילדים והאישה גם במקרה של פרידה, והוא מתבסס על הדין הדתי-יהודי, מסיבות מסוריות וסוציאליות. עפ"י חוק זה חובת תשלום המזונות מוטלת על האב.
גובה דמי המזונות מתעדכנים באופן דיפרנציאלי, כך שהוא משתנה בהתאם לגיל הילדים.
חובת דמי המזונות חלה עד לסיום השירות הצבאי או השירות הלאומי של הילדים.
המזונות כוללים מימון צרכים הכרחיים (מזון וביגוד) וצרכים מדין צדקה (תחביבים, חוגים, חופשות וכו', שהיוו חלק מרמת החיים אליהם הורגלו הילדים טרם הגירושים).
לצורך חישוב דמי מזונות ניתן להיעזר במחשבון דמי מזונות המשמש גם את בתי המשפט, הלוקח בחשבון נתונים כמו גיל הילד, גובה שכר ההורים, חלוקת המשמורת, מספר הילדים ופעילויות בהם הילדים משתתף (כמו חוגים ותחביבים).
במקרים של משמורת משותפת, גובה דמי המזונות יורד על- 50%.
מגיל 18 גבה דמי המזונות פוחת לכדי שליש מגובהו המקורי.

דמי מזונות אישה ניתנים במקרה של פרידה וטרם גירושין, כדי להקל על כלכלתה בכבוד.
במקרים של גירושין ביוזמת האישה, בגידה או ויתור של האישה, ניתן לאפשר לבעל להימנע בדמי מזונות אישה.

ידועים בציבור
ידועים בציבור הינו סטטוס משפטי החל על כל איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה. אין התייחסות לזמן המינימלי של חיים משותפים לצורך הגדרת הססטוס, ובלבד שהם מנהלים משק בית משותף, לרבות שיתוף בכספים וחיי משפחה, לרבות מגורים משותפים.
מאחר וידועה בציבור אינה יכולה לתבוע מזונות בתוקף הדין העברי מומלץ לקבוע הסדר מזונות משקמים, שהוא הסדר אזרחי מתוקף חייהם המשותפים של בני הזוג וההוגנות שעולה מכך.

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם לקבוע מי האדם אשר יקבל החלטות בענייניו השונים, אם או כאשר לא יהיה מסוגל לקבל החלטות מושכלות עובר עצמו, ובלבד שהינו צלול ובר דעת בעת חתימתו על ייפוי הכוח.
ברוב המקרים נעשה שימוש בייפוי כוח מתמשך במקרה של ידיעה מראש על מגבלה רפואית ( מנטלית או פיזית) שעתידה להיות למוסר את ייפוי הכוח, למשל עקב זיקנה או מחלה.
ייפוי כוח מתמשך צריך להיות מפורט ולכלול את התחומים בהם ניתן ייפוי הכוח, מתי ו/או באלו תנאים ייפוי הכוח נכנס לתוקפו ומתי ובאלו תנאים פוקע תוקפו (למשל, שיפור במצב הרפואי, פטירה, ניתוק קשר בין מייפה הכוח ובעל ייפוי הכוח)
ייפוי הכוח נערך בטפסים ייעודים, החתומים ע"י עו"ד מוסך לטיפול בייפוי כוח מתמשך והמופקדים במשרדי האפוטרופוס הכללי.

עו"ד משפחה
דודי מאור

דודי מאור

עורך דין דודי מאור, הנו עו"ד ואיש עסקים המתמחה בתחומי הנדל"ן מזה 26 שנים. מאחוריו ארגון קבוצות רכישה, עסקאות מכירה ורכישות קרקע מסוגים שונים ועוד. בראשותו משרד עורכי דין המטפל בסוגיות משפטיות מגוונות המלווה ומייצג את לקוחותיו בהליכים המשפטיים ובערכאות השונות, במטרה להשיג עבורם את התוצאה הטובה ביותר שניתן. עו"ד דודי מאור הנו בעל ניסיון בליווי הליכי רכישת חברות, פירוק חברות, מיזוגים ורכישות ועוד. במסגרת עיסוקיו, הוא צבר ניסיון בעבודה מול חברות בנייה, גופים מתחום הרכב ובשוק ההון.